Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

Trong điện trường đều, công của lực điện trường trong sự di chuyển điện tích từ M đến N là: AMN = qEd.

Trong đó:

q: điện tích di chuyển. có thể dương hay âm (C);

E: cường độ điện trường đều (V/m);

d: khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi trên một đường sức điện;

*d>0 nếu hình chiếu cùng chiều đường sức điện;

*d<0 nếu hình chiếu ngược chiều đường sức điện.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )