Category: Vật lý lớp 9

Tài liệu học tập tham khảo môn Vật lý lớp 9. Giải bài tập vật lý lớp 9, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 9.

Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu.

giasumonvatly- 05/04/2017

Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái ... Read More

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.

giasumonvatly- 05/04/2017

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng. ... Read More

Người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và sản xuất?

giasumonvatly- 05/04/2017

Người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và ... Read More

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng.

giasumonvatly- 05/04/2017

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng ... Read More

Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm

giasumonvatly- 05/04/2017

Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm Có thể nhận biết thấu kính ... Read More

Trong tay em có một kính cận. Làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì?

giasumonvatly- 05/04/2017

Trong tay em có một kính cận. Làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì? Vì kính cận ... Read More

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.

giasumonvatly- 05/04/2017

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp. Những trường hợp sử dụng ... Read More

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào?

giasumonvatly- 05/04/2017

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào? Ánh sáng đỏ, ... Read More