Category: Vật lý lớp 6

Tài liệu học tập tham khảo môn Vật lý lớp 6. Giải bài tập vật lý lớp 6, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 6.

Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng?

giasumonvatly- 17/04/2017

Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng? Thợ may thường dùng ... Read More

Em đặt thước đo như thế nào?

giasumonvatly- 17/04/2017

Em đặt thước đo như thế nào? Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật. Read More

Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng?

giasumonvatly- 17/04/2017

Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng? Chai (hoặc lọ, ... Read More

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397 g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

giasumonvatly- 17/04/2017

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa ... Read More

Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì?

giasumonvatly- 17/04/2017

Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì? 500 g chỉ lượng bột giặt trong túi. Read More

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

giasumonvatly- 17/04/2017

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp. GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân. ĐCNN ... Read More

Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van.

giasumonvatly- 17/04/2017

Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van. Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải ... Read More

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

giasumonvatly- 17/04/2017

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng. Một số ví dụ về hai lực cân bằng như: Hai người A và B chơi ... Read More

Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

giasumonvatly- 17/04/2017

Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động. Một số ví dụ minh họa những sự biến ... Read More

Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng lên lò xo.

giasumonvatly- 17/04/2017

Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng lên lò xo. Khi ta lấy ... Read More