Category: Vật lý lớp 12

Tài liệu học tập tham khảo môn Vật lý lớp 12. Giải bài tập vật lý lớp 12, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 12.

Sóng cơ là gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Sóng cơ là gì? Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian Read More

Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc?

giasumonvatly- 16/04/2017

Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc? Sóng ngang là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương trùng ... Read More

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian?

giasumonvatly- 16/04/2017

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian? Sóng là quá ... Read More

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì? Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản ... Read More

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Nút, bụng của sóng dừng là gì? Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không. Bụng là những điểm tại đó ... Read More

Mạch dao động là gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Mạch dao động là gì? Mạch dao động là một mạch kín bao gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và và tụ ... Read More

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

giasumonvatly- 16/04/2017

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động? Điện tích q ... Read More

Dao động điện từ tự do là gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Dao động điện từ tự do là gì? Dao động điện từ tự do  là biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích ... Read More

Năng lượng điện từ là gì?

giasumonvatly- 16/04/2017

Năng lượng điện từ là gì? Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong ... Read More

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

giasumonvatly- 16/04/2017

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường. Nếu tại một nơi có sự biến ... Read More