Category: Vật lý lớp 11

11Tài liệu học tập tham khảo môn Vật lý lớp 11. Giải bài tập vật lý lớp 11, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 11.

Phát biểu định nghĩa từ trường

giasumonvatly- 05/04/2017

Phát biểu định nghĩa từ trường Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự ... Read More

Phát biểu định nghĩa đường sức từ

giasumonvatly- 05/04/2017

Phát biểu định nghĩa đường sức từ Đường sức từ là những đường cong vẽ trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến ... Read More

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

giasumonvatly- 05/04/2017

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cảm ứng từ tại một điểm: ... Read More

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

giasumonvatly- 05/04/2017

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. "Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, ... Read More

Dòng điện Fu-cô là gì?

giasumonvatly- 05/04/2017

Dòng điện Fu-cô là gì? Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường, lực từ Lo-ren-xơ tấc dụng nên các êlectron tự do trong ... Read More

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

giasumonvatly- 05/04/2017

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng cảm ứng điện từ là cơ sở: -Chế tạo máy ... Read More

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.

giasumonvatly- 05/04/2017

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường. • Giống nhau: – Tia phản xạ đều truyền ngược lại được môi trường ... Read More