Category: Vật lý lớp 10

Tài liệu học tập tham khảo môn Vật lý lớp 10. Giải bài tập vật lý lớp 10, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 10.

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất

giasumonvatly- 05/04/2017

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất – Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. – Các phân ... Read More

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử

giasumonvatly- 05/04/2017

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử + Loại phân tử: đều giống nhau (cùng một chất) + Tương tác phân tử: ... Read More

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

giasumonvatly- 05/04/2017

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy. Ví dụ về lực hút giữa các phân tử: cho hai ... Read More

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt?

giasumonvatly- 05/04/2017

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định, trong ... Read More

Khí lí tưởng là gì?

giasumonvatly- 05/04/2017

Khí lí tưởng là gì? Khí lí tưởng là chất khí mà các phân tử khí được coi là các chất điểm và các phân ... Read More

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao?

giasumonvatly- 05/04/2017

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao? Không, vì nội năng của khí lí ... Read More

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

giasumonvatly- 05/04/2017

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này. Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh ... Read More

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

giasumonvatly- 05/04/2017

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. + Chất rắn đơn tinh thể là chất rắn được cấu tạo ... Read More

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

giasumonvatly- 05/04/2017

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này. Chất rắn vô định hình không có cấu ... Read More

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì?

giasumonvatly- 05/04/2017

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì? Kích thước của các tinh thể phụ thuộc tốc độ kết tinh khi chuyển ... Read More