Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Ví dụ về lực hút giữa các phân tử: cho hai thỏi chì có mặt nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau (vì khi đó khoảng các giữa các phân tử ở 2 mặt gần nhau)

Cho chất khí nhốt vào một xilanh rồi đẩy pittông nén lại. Ta chỉ nén khối khí đến một thể tích nào đó thôi vì khi đó lực đẩy giữa các phân tử là rất lớn, chống lại lực nén của pittông.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )