Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử

+ Loại phân tử: đều giống nhau (cùng một chất)

+ Tương tác phân tử: chất khí < chất lỏng < chất rắn

+ Chuyển động phân tử:

– Chất khí: tự do, hỗn loạn

– Chất lỏng: chuyển động xung quanh các vị trí cố định trong thời gian ngắn rồi chuyển vị trí khác.

– Chất rắn: chuyển động xung quanh vị trí cố định.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )