Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

Chất vô định hình có tính đẳng hướng.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )