Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể, chất đơn tinh thể có tính dị hướng, chất đa tinh thể có tính đẳng hướng.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )